SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Enklast anmäler du sjukfrånvaro på SchoolSoft men du kan även ringa 08 – 554 223 40 innan kl. 08.00. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Närvarorapportering

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk från f-klass till åk 9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledighet hittar ni på SchoolSoft.

Ledighet från fritidshemmet

Inför varje lov behöver du som vårdnadshavare göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara i fritidsverksamheten. Vi går ut med information i SchoolSoft och i veckobrevet när det är dags att lämna in ledighet / vistelsetid. Detta sker c:a 3-4 veckor i förväg.

Hittade du inte vad du letade efter?