SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Sagt om vår grundskola

Barnet i fokus

Vi har valt Vittra Östertälje till alla våra tre barn. När vi skulle välja skola tittade vi på flera alternativ varav Vittra Östertälje var ett. Vi visste att vi inte ville ha barnen i en kommunal skola. Valet föll på Vittra eftersom vi tilltalades av Vittras pedagogik med barnet i centrum och av den familjära stämningen på skolan.

Trygg och lugn miljö

Vi upplever Vittra Östertälje som en ganska liten skola med många pedagoger. För oss är det viktigt att skolan är en trygg plats för våra barn och att barnen får möjlighet att arbeta utifrån var de befinner sig kunskapsmässigt. När vår äldste son började skolan, trivdes han inte riktigt och grät varje morgon vid lämning. Då tog hans ansvarspedagog lite extra hand om honom. Vi behövde inte lämna honom ute på morgonfritids, utan han fick vara tillsammans med henne fram till att morgonsamlingen började. Det gjorde att han snabbt blev tryggare.

Kunniga pedagoger

Skolan kännetecknas också av bra, tillgängliga och kunniga pedagoger. Vi gillar också att upplägget med ämnespedagoger finns redan från årskurs 1. Det medför att barnen får träffa fler pedagoger på dagarna samt att de har pedagoger som undervisar i ämnen som de är intresserade av. För oss känns det också bra att våra barn ingår i en ansvarsgrupp och i en undervisningsgrupp. Barnen blir indelade i de olika grupperna utifrån var de befinner sig både socialt och kunskapsmässigt.

God kommunikation

Ett annat stort plus för Vittra Östertälje är att om jag som förälder vill prata med en pedagog så finns de tillgängliga och synliga på skolan. När jag skickar ett mejl får jag snabb respons tillbaka.

Förbereder för framtida studier

Pedagogerna på skolan fångar barnens nyfikenhet och lär dem också att söka sin egen kunskap. Genom att inom ramen för de olika ämnena öva sig på kritiskt tänkande, analys och presentationstekniker känner vi att barnen får med sig mycket värdefulla kunskaper från grundskolan. Det är också bra att Vittra Östertälje anser att läsningen är så viktig, den är en förutsättning för att de övriga ämnena ska gå bra. Vi är väldigt nöjda med att alla våra barn går just på Vittra Östertälje.

 

Familjen Garheden, med barn i åk 3, 7 och 8 på Vittra Östertälje, hösten 2016.

Hittade du inte vad du letade efter?