SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Fritidshem

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Därför har vi integrerat fritidsverksamheten till en naturlig förlängning på skoldagen och den obligatoriska verksamheten. Fritidsverksamheten pågår mellan kl. 06.30-08.00, samt kl. 14.00-17.30.

När fritids öppnar på morgonen håller vi till hos Miniorerna på entréplan. Där får barnen en lugn och trevlig start på skoldagen där de bland annat kan välja mellan att spela spel, rita, läsa eller bygga med lego. Frukost serveras från kl. 07.00 fram till 07.25 i matsalen. Från kl. 07.30 är vi ute tills strax innan skolan startar och de barn som kommer då lämnas till den fritidspedagog som befinner sig ute på skolgården.

Varje eftermiddag erbjuder vi aktiviteter som är planerade efter fritidshemmets styrdokument, samt barnens intressen och behov. Större delen av eftermiddagen är vi utomhus i vår fantastiska utomhusmiljö, där vi har tillgång till skog, bollplan och olika lekarenor. Därför är det viktigt att alla barn har med sig kläder efter väder.

Vår ateljéverksamhet är en kärna hos oss och är planerad utifrån Miniorernas tema för perioden och beroende på årstiden, här finns det utrymme för att ta skapandet till olika nivåer. Andra aktiviteter som fritids annars erbjuder är lek/sport i idrottshallen, dans och pedagogstyrda lekar.

Utifrån vårt uppdrag att arbeta med demokratiska processer, delaktighet och inflytande har vi ett ”Fritids-råd” som har i uppdrag att se över verksamhetens aktiviteter och miljö samt genomföra egna planerade aktiviteter för de andra fritidsbarnen.

När barnen hämtas från fritidsverksamheten är det viktigt att den som hämtar barnet kryssar ut barnet hos en pedagog. Det är endast vårdnadshavare eller annan person som är godkänd av vårdnadshavare som får hämta barnet från verksamheten.

Fritidsklubb

Klubben är öppen för de elever som går i åk 4 och 5, vars föräldrar arbetar eller studerar, och är öppen efter skoldagens slut till kl. 16.00. Om ni har ett behov av skolbarnomsorg utöver Klubbens tider, exempelvis om yngre syskon går på fritids, behöver ni ansöka om dispens för detta genom samordnare för fritids och Klubben. Under lov- och UF-dagar är Klubben stängd och är då sammanslagen med vår fritidsverksamhet.

Klubben är en frivillig mötesplats där eleverna ska få känna sig trygga, delaktiga och ges möjlighet att ta ansvar för att få vara med och påverka innehåll, värdegrund och kultur i gruppen. För att ges möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten har Klubben ett ”Klubb-råd” en gång per månad där de går igenom vad de tycker om aktiviteterna och miljön i verksamheten. Under månadens gång startar även ”projektgrupper” som leder olika projekt, som exempelvis att planera disco.
Klubbens aktiviteter är utformade efter fritidshemmens styrdokument, samt barnens intresse och behov. Aktiviteternas ändras utifrån gruppens behov och är föränderliga över året. Just nu är många intresserade av sport och spel, samt skapande av olika slag.

När de elever som har plats på Klubben slutar skolan går de ner till matsalen och checkar in sig hos en fritidspedagog, alternativt kryssar ut sig själv på en lista som finns intill fritidspedagogen om de går hem direkt efter skoldagens slut. Eleverna äter sedan mellanmål innan de är välkomna upp till Klubben hos Juniorerna för att fortsätta sin eftermiddag.
Elever som har dispens och fortsätter på fritids efter kl. 16.00 checkar ut sig hos en fritidspedagog innan hen går hem för dagen.

Hittade du inte vad du letade efter?