SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Östertälje
Gärtunavägen 4
152 57 Södertälje

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska:  Satu Pyykönen, satu.pyykonen@vittra.se
Skolläkare: Stefan Holmström, kontaktas genom skolsköterskan.
Skolkurator: Inger Azrak, inger.azrak@vittra.se
Specialpedagoger: Maria Fenger-Krog, maria.fenger-krog@vittra.se och Marina Sandell, marina.sandell@vittra.se
Skolpsykolog: Jasna Vidacic på Resurscentrum Södertälje kommun, kontakt på skolan via rektor anna.bergman@vittra.se

Hittade du inte vad du letade efter?