Två av AcadeMedias grundskolor bidrar på World Education Week

Vittra Vallentuna och Pysslingens Skolors Kringlaskolan medverkar på World Education Week. Sammanlagt är det 100 skolor från hela världen som ska dela med sig av framgångsfaktorer i utbildningen till andra lärare världen över. Syftet med veckan är att bidra till att uppfylla målet i FN:s Agenda 2030 om god utbildning för alla. TÄNK OM är med som partner till evenemanget.

Vittra Vallentuna

På måndag den 5 oktober kl. 16-17 är det dags för elever, lärare och skolledning på Vittra Vallentuna att berätta om hur de skapar sammanhang i undervisningen.

Elin Möller, rektor, vad ska ni berätta om under World Education Week?

– Vi kommer berätta om hur vi arbetar för att skapa sammanhang i undervisningen och vad det har gett för resultat. Det kommer bli konkreta exempel kring hur vi organiserar för samverkan mellan lärare i olika årskurser, stadier och ämnen och hur det påverkar våra elever.

– På föreläsningen kommer några av våra duktiga elever och lärare att medverka tillsammans med mig. Det kommer bli fantastiskt att vara med på ett globalt evenemang där vi får möjlighet att dela med oss av vårt arbete till andra.

Anmälan

Vill du lyssna på Vittra Vallentuna och alla andra 99 skolor världen över ska du anmäla dig här:

TÄNK OM

TÄNK OM är ett utbildningsföretag inom AcadeMedia som arbetar med ledarskap, pedagogik och systematiskt utvecklingsarbete. TÄNK OM bidrar till organisationers och medarbetares framgång och utveckling med lärande i fokus.