Vittradagen 9 september

Den 9 september går Vittradagen för alla barn och elever av stapeln!


Vittradagen kommer att hållas årligen och visa prov på hur Vittra arbetar med medvetet lärande utifrån de globala målen. Våra barn och elever kommer få sätta sig in i olika samhällsutmaningar och tillsammans jobba för att hitta lösningar.

Temat den 9 september är lärande och välbefinnande och med fokus på de globala målen kommer vi tillsammans att utforska dessa ämnen och lära oss mer om oss själva och varandra. Vi satsar särskilt på rörelse men också på andra delar som vi vet främjar hälsa och välbefinnande, som delaktighet, gemenskap och värdegrund. Det finns ett positivt samband mellan inlärning, rörelse och välbefinnande; när våra barn och elever mår bra genererar de också mer kunskap.

Det blir en fullspäckad och spännande dag på alla våra Vittraskolor och självklart kommer våra redaktioner att dokumentera hela dagen, detta vill ni inte missa!

Läs vidare på vår hemsida för mer information om oss och vår pedagogik! Håll även utkik i våra Vittraskolors sociala medier för att ta del av alla spännande aktiviteter!