Kvartersmålen på Vittra

På Vittra vill vi att våra barn och elever lär sig om sig själva och om världen. Vi vill se till att de får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre, mer hållbart samhälle. En del i det är Vittras Kvartersmål.

Kvartersmålen innebär att vi arbetar med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Eleverna får lära sig om vår tids utmaningar och möjligheter, vilket lägger grunden för att de själva ska kunna påverka sin omvärld.

Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället vi har omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever och personal – för tillsammans gör vi skillnad.

  • Våra barn och elever får chansen att fördjupa sig i och arbeta med både lokala och globala samhällsfrågor.
  • Vi arbetar med att genomföra projekt som skapar värde och bidrar till ett bättre samhälle. 
En elev med ena benet i klassrummet och ena benet i samhället