Elever på Vittra Rösjötorp brevväxlar med Edsbergs äldre

Barnen på grundskolan Vittra Rösjötorp i Sollentuna har denna höst fått brevvänner på Edsbergs äldreboende. Genom skolprojektet Kvartersmålen får barnen möjlighet att sprida glädje till de äldre som under pandemin inte får ta emot besök av sina anhöriga.

Kvartersmålen

– Äntligen något annat än räkningar! utbrister en av pensionärerna på Edsbergs äldreboende, när det första brevet från eleverna på Vittra Rösjötorp anländer.

Sofie Sjögren är mentor för klass 6 på grundskolan Vittra Rösjötorp International. Under lektioner i historia och svenska, med det gemensamma temat ”Var det bättre förr?”, fick klassen i uppgift att diskutera hur samhället förändrats under de senaste hundra åren. Eleverna diskuterade om det var bättre förr när människor kommunicerade med brev som postades. 

– Mina elever tyckte att brevskrivande verkade onödigt tidskrävande. Idag kommunicerar vi ju främst digitalt och via olika appar där vi får omedelbar respons, säger Sofie Sjögren. 

Vittras kvartersmål ska bidra till ett bättre samhälle

Idén med att brevväxla med ett äldreboende växte fram och blev en del av Vittras kvartersmål, ett projekt kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Syftet är att eleverna ska bidra till ett bättre samhälle och till gemenskap tillsammans med lokala organisationer. Sofie tog kontakt med aktivitetssamordnare Helén Lampert Sandin på Edsbergs äldreboende, där flera pensionärerer var pigga på idén.  

– Genom att brevväxla med pensionärerna får våra elever en helt annan syn på kommunikation och hur samhället har förändrats med tiden. Samtidigt får eleverna en unik chans till utbyte och gemenskap med den äldre generationen, vilket varit positivt för alla inblandade, säger Sofie Sjögren. 

Eleverna skrev brev som Sofie personligen överlämnade till äldreboendet. När breven anlände blev det stort engagemang. Fyra dagar senare kunde Sofie hämta svaren från brevvännerna på äldreboendet.   

Alla blir glada av att få brev

Helén Lampert Sandin från Edsbergs äldreboende berättar att breven har fört med sig mycket glädje till de äldre. 

– Pensionärerna känner sig utvalda och är väldigt stolta att få vara med i projektet. Det känns fint att det blev ett utbyte av berättelser mellan barnen och våra äldre i dessa tider då det inte blir så mycket besök från anhöriga, säger Helén Lambert Sandin. 

Temat ”Var det bättre förr?” handlar inte bara om att lära sig att skriva brev. Det ger även de äldre möjligheten att dela med sig av sina livserfarenheter, vilket ger barnen nya insikter.

– Eleverna längtar efter att få svar på sina brev. Sedan finns någon som väntar på deras svar, vilket skapar både mening och ett ansvar, äger Sofie Sjögren.   

En insats för de äldre under pandemin

Vittra Rösjötorp som är en internationell skola som vill inspirera barnen till att bli medvetna världsmedborgare. 

– Jag är stolt över våra elever och deras mentor Sofia som lyckats med detta fina projekt. Pandemin är en utmaning för oss alla men här har vi lyckats göra något bra för de äldre som verkligen befinner sig i en utsatt situation. Nu ska vi se till att barnen fortsätter att hålla kontakt med sina brevvänner, säger Lea Colner.

Skolans elever vill gärna träffa sina nya brevvänner, vilket inte är möjligt under pandemin. Därför planeras nu ett digitalt uppträdande för äldreboendet där barnen sjunger sina julsånger.