SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Östertälje

Arbeta i Vittra

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare samlas kring en gemensam pedagogisk riktning, och att vi varje dag strävar efter att tillsammans möjliggöra vår idé och vision. Vi vill vi skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar, så att de kan utvecklas till ansvarstagande medborgare som värnar om varandra, gör medvetna val och ser nya möjligheter.

Som pedagog i Vittra får du möjlighet att påverka och bidra till barn och ungdomars utveckling – hos oss växer kunskap och människor. Här kan du läsa mer om Vittra. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan och hur vi arbetar i grundskolan.

Arbetslag med motiverade kollegor

I Vittra har vi en ämnesövergripande undervisning. Därför samarbetar våra pedagoger i arbetslag, både i planering och i utvärdering av undervisningen.

I Vittra tillhör du som pedagog ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare. I arbetslaget arbetar ni tillsammans för att ständigt utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för barns och elevers lärande.

Arbetslaget möts regelbundet för pedagogiska samtal och för att utvärdera och förbereda verksamheten. Därutöver träffas alla pedagoger på enheten löpande under året

Att växa som pedagog

I Vittra förenas modiga och karaktärsstarka ledare och medarbetare. Vi beskriver begreppet karaktär som vår vana att vara. Ju starkare band det finns mellan varje medarbetares vana att vara och det vi tillsammans vill åstadkomma (vår idé, och vision), desto bättre förutsättningar för alla att känna sig trygga och motiverade i våra verksamheter.

För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog i Vittra deltar du i ett introduktionsprogram i början av din anställning. Programmet syftar till att göra dig väl förtrogen med vår pedagogiska riktning och hur den kan omsättas i praktiken samt ge dig en god uppfattning om Vittra som arbetsgivare och som arbetsplats.

Som medarbetare i Vittra har du en individuell utvecklingsplan där du tillsammans med din rektor/förskolechef sätter upp dina mål för året. Målen följs upp under året och är kärnan i din individuella utvecklingsplan och främjar dina förutsättningar att växa och utvecklas som medarbetare.

Välkommen till Vittra!

Lediga tjänster»»

Hittade du inte vad du letade efter?