×
 

Vittraboken

Vittraboken är ett verktyg för planering och utvärdering samt för reflektion över det egna lärande. Det är elevens bok. Syftet med boken är att möjliggöra att eleven själv kan lära sig se och följa sin egen lärprocess och att vara en hjälpande hand för struktur vardagsarbetet. Den underlättar för eleven att vara delaktig i, samt träna på att ta ansvar för, sina studier.

Vittraboken kan vara både en fysisk pärm eller bok och digital. Oavsett form, inleds boken med elevens nuläge utifrån Vittraförmågorna. Därefter följer en kalender med möjlighet för eleven att, tillsammans med sina pedagoger, kontinuerligt planera och utvärdera hur arbetet går.

En elev står framme vid tavlan och pratar inför klassen

Så arbetar eleverna med Vittraboken

En lärare står och pratar med tre elever som sitter med sina skoldatorer i klassrummet

Eleverna arbetar till exempel med dagliga och veckovisa planeringar. I de äldre åldrarna kan eleven även bryta ner sina mål till delmål. Varje vecka kan eleven planera vad som ska göras för att man ska nå sina delmål.