×
 

Hoppa till innehållet

Vittras pedagogiska verktyg

Inom Vittra har vi ett antal gemensamma arbetssätt och verktyg. Tillsammans bildar de grunden som vi inom Vittra står på. Vi engagerar oss för vår omgivning och tar samhället in i klassrummet. Vi jobbar för en modig kultur där vi låter varje individ ta plats. Mod och medvetet lärande – det är så vi på Vittra gör skillnad.

Läs mer om våra pedagogiska verktyg

Med hjälp av våra 6 pedagogiska verktyg skapar vi en tydlig struktur, en modig kultur och ett medvetet lärande.

 • Vittraboken

  Vittraboken är ett verktyg för planering, utvärdering och reflektion över det egna lärandet.

  Två elever på Vittra sitter och skriver i sina Vittraböcker.
 • Vittraförmågorna

  Vittraförmågorna stärker elevernas personliga utveckling och ger dem strategier för att lära.

  Elever på Vittra spelar fia med knuff, i bakgrunden spelar några andra pingis.
 • Vittrasamlingar

  Vittrasamlingarna skapar förutsättningar för nära relationer, medvetet lärande och en modig kultur.

  Tre elever på Vittra sitter tillsammans vid ett bord.
 • Kvartersmålen

  Kvartersmålen innebär att vi jobbar med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

  Nio elever sitter vid sina skolbänkar i sitt klassrum och arbetar med FN's globala mål.
 • Redaktionen

  Elevernas hubb för omvärldsbevakning, att kritiskt granska medier och producera eget innehåll.

  Två mellanstadieelever sitter i Redaktionen på Vittra och spelar in en podd.
 • Express yourself

  Express yourself gör eleverna redo för att göra sin röst hörd och våga uttrycka sina åsikter.

  En elev på Vittra står framför klassen och presenterar.