×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Vi har samlat våra vanligaste frågor och svar för att göra det enklare för dig att hitta rätt information.

Vanliga frågor

 • Det fria skolvalet innebär att du som förälder eller elev har både rätten och friheten att välja den skola som bäst möter elevens individuella behov och önskemål oavsett vart skolan ligger.

  Läs mer om det fria skolvalet här.

 • Ja. Vi följer Skolverkets läroplan Lgr22.

 • Skolan ligger på plan 3, på Karlsgatan 30. Vi har flera klassrum, grupprum, ändamålsenlig matsal, bibliotek, redaktion, gemensam studieyta, elevskåp samt alla funktioner som en skola behöver såsom administration, rum för specialpedagogik, kurator, skolsköterska och rektorsrum.

 • En vanlig skoldag börjar kl 08.30 och slutar mellan 14.00-15.00 på eftermiddagarna. Vi har lärarledda lektioner, förmiddagsrast och lunchrast. Lektionerna är ca 60-75 minuter långa. Ämneslärarna använder sig av en gemensam lektionsstruktur, sätter tydliga mål, använder  varierande arbetssätt och ger regelbunden återkoppling till eleverna. Vissa delar av undervisning kan ske ämnesövergripande och i projektform, exempelvis i Redaktionen. Eleverna har också lektioner med lärarledd planering utifrån individuella mål och studieteknik. 

 • Våra klasser har cirka 25-30 elever i varje klass.

 • Skolans elevantal ökas successivt de första läsåren för att nå en full kapacitet på  runt 150 elever i årskurserna 6-9. Skolan kommer att vara tvåparallellig i några årskurser, dvs två klasser i varje årskurs.

 • Vittra Örebro är en skola för årskurs 6-9. Under första läsåret 22-23 har vi klasser i årskurserna 6-8.

 • Skolan öppnade i augusti 2022.

 • Vittra Örebros adress är Karlsgatan 30, 703 41 Örebro.

 • Du legitimerar dig med Bank ID eller säkerhetsdosa för att logga in på Schoolsoft. Kontakta vår administratör om du har frågor.

Kösystem

 • Tyvärr kan vi inte svara i specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta oss för mer information. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 • Om ditt barn får plats på Vittra Örebro behöver du säga upp nuvarande skolplatsen. Går ditt barn på en kommunal skola, kontakta Grundskole­antagningen via Servicecenter, 019‑21 10 00. Går ditt barn på en annan friskola, kontaktar du denna skolas administration. Välkommen att kontakta oss via  telefon eller mail så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 • Välkommen att kontakta oss via  telefon eller mail så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 • Vi använder urvalsgrunden Anmälningsdatum.

  Det innebär att den person som stått i kö längst erbjuds plats först.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har du fått en plats i kön. Blir du erbjuden en plats kommer din vårdnadshavare att bli kontaktad och måste tacka ja inom en viss tid.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön. Du kan alltid maila oss på orebro@vittra.se för att få en snabb bekräftelse på din ansökan.

Om skolan

 • Gymnasieskolan NTI Örebro huserar i våningarna under oss på Karlsgatan 30 med sina 180 elever. Skolorna har varsin ingång. Vi kommer att låna gymnasiets NO-sal för laborationer och det är givet att möten mellan skolornas elever kommer att uppstå i skolvardagen. NTI har trevlig elever och vi har ett fint samarbete redan med skolans rektor i olika frågor. Vi ser detta som en tillgång, och kommer vara lyhörda så att alla känner sig trygga.

 • Kontakta oss och förmedla era önskemål så ska vi nog kunna lösa det.

 • De flesta av våra skolor har en rutin där man lämnar in sin mobil på morgonen och den lämnas åter efter sista lektionen. Detta för att skapa trygghet och fokus på undervisning. Rektor, personal och elevråd har i uppdrag att komma överens om vilka ordningsregler som ska gälla på just Vittra Örebro.

 • Vittra Örebro erbjuder spanska, franska och tyska.

 • Vi är alla olika och har olika behov. Att utveckla och visa sin kommunikativa förmåga kan ske på olika sätt. Kanske känns det bättre att få prata i en mindre grupp med trygga kompisar, eller spela in en redovisning till sin lärare.

 • Vi kallar våra mentorer för ansvarspedagoger och eleverna kommer att träffa sin ansvarspedagog i princip dagligen. Dels i ämnesundervisningen utifrån de ämnen läraren undervisar i, dels i separata samlingspass där Vittraboken, värdegrund och aktuella samhällsfrågor tas upp.

 • Skolan ligger på plan 3, på Karlsgatan 30. Vi har flera klassrum, grupprum, ändamålsenlig matsal, bibliotek, redaktion, gemensam studieyta, elevskåp samt alla funktioner som en skola behöver såsom administration, rum för specialpedagogik, kurator, skolsköterska och rektorsrum.

 • Ja, det gör vi.

 • Ja. Enligt grundskoleförordningen 2 kap 9 § skall elev få modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, om eleven har grundläggande kunskaper i språket och eleven önskar få sådan undervisning.

 • En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Vi är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver Vittra 25 skolor i Sverige.

 • Klassrummen är utrustade med projektorer. Varje elev får en egen ChromeBook att använda under sin skoltid. I vår redaktion finns verktyg för att  göra egna podcasts, filmer eller dyl, såsom kamera, ipads, mikrofon och green screen. Alla elever utbildas i att använda dessa.

 • En vanlig skoldag börjar kl 08.30 och slutar mellan 14.00-15.00 på eftermiddagarna. Vi har lärarledda lektioner, förmiddagsrast och lunchrast. Lektionerna är ca 60-75 minuter långa. Ämneslärarna använder sig av en gemensam lektionsstruktur, sätter tydliga mål, använder  varierande arbetssätt och ger regelbunden återkoppling till eleverna. Vissa delar av undervisning kan ske ämnesövergripande och i projektform, exempelvis i Redaktionen. Eleverna har också lektioner med lärarledd planering utifrån individuella mål och studieteknik. 

 • Våra klasser har cirka 25-30 elever i varje klass.

 • Skolans elevantal ökas successivt de första läsåren för att nå en full kapacitet på  runt 150 elever i årskurserna 6-9. Skolan kommer att vara tvåparallellig i några årskurser, dvs två klasser i varje årskurs.

 • Vittra Örebro är en skola för årskurs 6-9. Under första läsåret 22-23 har vi klasser i årskurserna 6-8.

 • Skolan öppnade i augusti 2022.

 • Vittra Örebros adress är Karlsgatan 30, 703 41 Örebro.

Kontakt

Vittras pedagogiska profil

 • Här hittar du mer information om Vittra.

 • Vi är ett tryggt och stabilt skolval. Vi har lett och utvecklat förskolor och grundskolor sedan tidigt 90-tal och har idag 23 grundskolor från Norra Stockholmsområdet till Malmö i söder. Vi har hög kundnöjdhet, hög personalnöjdhet med låg personalomsättning, ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete, en stabil central ledningsorganisation och ingår i Nordens största utbildningsföretag Academedia. Vårt koncept har ända sedan starten 1993 gått hand i hand med samhällsutvecklingen. Idag är vi en samhällsengagerad skola med tydlig struktur som arbetar med medvetet lärande i en modig kultur för att våra elever ska utvecklas optimalt både kunskapsmässigt, socialt och uppleva att skolan är meningsfull och att de kan göra skillnad.

Elevhälsa

 • Det är viktigt för oss att det går bra för ditt barn – därför har vi givetvis ett komplett elevhälsoteam på skolan bestående av skolledning, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog som ansvarar för att alla elever får de stöd de har behov av och rätt till.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss så hjälper vi dig.