×

 

Jobba hos Vittra Örebro

När Vittra Örebro öppnar hösten 2022 vill vi vara en samhällsengagerad grundskola som lär våra elever att de kan göra skillnad. Och det börjar med att de först blir medvetna om sig själva och sin utveckling, för att sedan förstå och kunna påverka samhället och världen. Ett medvetet lärande – det är så vi vill göra skillnad för våra elever. Vill du vara med?

Hur vi på Vittra jobbar för våra elevers utveckling

Samarbete, planering, personliga mål och reflektion är grundstenarna i vår pedagogik. Därför jobbar vi med med ämnesövergripande undervisning och våra tre metoder Kvartersmålen, Express Yourself och Redaktionen.

Kvartersmålen

Här samarbetar elever och lärare med organisationer i projekt kopplade till FN:s globala mål för en hållbar framtid och skickar med våra elever vetskapen om att de kan göra skillnad i samhället.

Express Yourself

För oss är det viktigt att varje elev får göra sin röst hörd, både vad gäller samhällsfrågor och undervisningen. I Express Yourself får eleverna lära sig att utveckla sina åsikter och uttrycka dem. Eleverna får öva på att prata inför grupp, argumentera och engagera mottagaren, men även att lyssna på sina klasskamrater.

Redaktionen

Redaktionen är en fysisk och digital plats där eleverna får lära sig omvärldsbevakning, research, källkritik och att göra egen nyhetsrapportering och skapa debatt i nyhetsinslag, poddar eller livesändningar. Till sin hjälp att redovisa sina kunskaper har eleverna en studio, mikrofoner, green screen och digitala verktyg.

Vill du utvecklas som pedagog?

För oss är det viktigt att du som medarbetare får växa och utvecklas under din tid på Vittra. Därför får du, förutom ett introduktionsprogram, också en individuell utvecklingsplan. I utvecklingsplanen sätter du upp mål för året tillsammans med din rektor. Målen följs sedan upp under året för att säkerställa att du får den utveckling du önskar som pedagog. 

Jobba i arbetslag med motiverade kollegor

Gemensamt för våra medarbetare är att vi alla vill göra skillnad för eleverna och det börjar med modiga och karaktärsstarka ledare. Vi är övertygade om att ju starkare band det finns mellan varje medarbetare, desto större skillnad kan vi göra för våra elever. Därför samarbetar våra pedagoger i arbetslag som planerar och utvärderar den ämnesövergripande undervisningen.

Genom att vi ständigt utvecklar undervisningen ger vi våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Vill du bli en del av Vittra Örebro? Här kommer du att hitta våra lediga tjänster så fort vi har utlyst dem eller så skickar du in en intresseanmälan redan nu till orebro@vittra.se.

Frågor och svar om att arbeta inom Vittra

Hur ser ett arbetsår i Vittra ut?

Vittra har ett väl implementerat systematiskt kvalitetsarbete som alla Vittraskolor deltar i. 

I Vittra har vi delat in läsåret i 6 perioder, om ungefär 6 veckor per period. Perioderna är fördelade över året enligt vårt gemensamma årshjul och vår läsårsstruktur. Som stöd i arbete som ledare i Vittra finns det gemensamma checklistor för varje period, kopplat till gemensamma aktiviteter kring systematiskt kvalitetsarbete, HR, ekonomi och kommunikation m.m. Varje period avslutas med en eller flera UF-dagar (UF=utvärdering och förberedelse). Under dessa dagarna sker utvärdering och analys av undervisningen i arbetslagen, planering och förberedelser för kommande period samt kollegialt lärande.

Vad innebär det att Vittra är en del av Academedia?

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag och bedriver verksamheter i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Under ett år går 60 000 förskolebarn och elever samt 80 000 vuxenstuderande i någon av AcadeMedias verksamheter. AcadeMedia har 16 000 medarbetare och över 500 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter, i Sverige, Norge och Tyskland. AcadeMedia driver flera grund- och gymnasieskolor i Örebro, däribland Pops Academy Karl Johan, Rytmus, Drottning Blanka och LBS Kreativa Gymnasiet. AcadeMedia är en stor och trygg  koncern som erbjuder support och innovation kring allt som berör utbildningsverksamhet och medarbetarskap. Här kan du läsa mer om Academedia.

Vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter finns inom Vittra?

Karriärmöjligheter är några av fördelarna för medarbetare inom en stor skolkoncern som AcadeMedia, som Vittra tillhör. Vittra Örebro erbjuder en spännande möjlighet om du vill  vara med och bygga upp en ny skola från grunden. Som pedagog hos oss blir du en del av ett nätverk av skolor med ett tydligt och gemensamt arbetssätt. Vittra driver gemensamma fortbildningsinsatser varje läsår för alla sina skolor och kollegialt lärande anordnas både inom den egna skolan och i samverkan med andra Vittra-enheter. Det ger möjlighet att påverka både skolans och din egen utveckling. Det finns goda möjligheter att växa i din yrkesroll genom Academedias fortbildningsavdelning Academy, Academedias Talangprogram för framtida ledare, förstelärarskap och nätverksträffar m.m.

Hur går rekrytering av personal och rektor till?

Rekryteringen kommer att starta i god tid under läsåret 21/22. Tjänster kommer att läggas upp på vår hemsida och i Platsbanken, samt på AcadeMedias hemsida. Ansvariga för rekrytering är skolchef och utvecklingsledare.