×
 

Jobba på Vittra Örebro

När Vittra Örebro öppnar hösten 2022 vill vi vara en samhällsengagerad grundskola som lär våra elever att de kan göra skillnad. Och det börjar med att de först blir medvetna om sig själva och sin utveckling, för att sedan förstå och kunna påverka samhället och världen. Ett medvetet lärande – det är så vi vill göra skillnad för våra elever. Vill du vara med?

Hur vi på Vittra jobbar för våra elevers utveckling

Samarbete, planering, personliga mål och reflektion är grundstenarna i vår pedagogik. Därför jobbar vi med med ämnesövergripande undervisning och våra tre metoder Kvartersmålen, Express Yourself och Redaktionen.

Kvartersmålen

Här samarbetar elever och lärare med organisationer i projekt kopplade till FN:s globala mål för en hållbar framtid och skickar med våra elever vetskapen om att de kan göra skillnad i samhället.

Express Yourself

För oss är det viktigt att varje elev får göra sin röst hörd, både vad gäller samhällsfrågor och undervisningen. I Express Yourself får eleverna lära sig att utveckla sina åsikter och uttrycka dem. Eleverna får öva på att prata inför grupp, argumentera och engagera mottagaren, men även att lyssna på sina klasskamrater.

Redaktionen

Redaktionen är en fysisk och digital plats där eleverna får lära sig omvärldsbevakning, research, källkritik och att göra egen nyhetsrapportering och skapa debatt i nyhetsinslag, poddar eller livesändningar. Till sin hjälp att redovisa sina kunskaper har eleverna en studio, mikrofoner, green screen och digitala verktyg.

Vill du utvecklas som pedagog?

För oss är det viktigt att du som medarbetare får växa och utvecklas under din tid på Vittra. Därför får du, förutom ett introduktionsprogram, också en individuell utvecklingsplan. I utvecklingsplanen sätter du upp mål för året tillsammans med din rektor. Målen följs sedan upp under året för att säkerställa att du får den utveckling du önskar som pedagog. 

Jobba i arbetslag med motiverade kollegor

Gemensamt för våra medarbetare är att vi alla vill göra skillnad för eleverna och det börjar med modiga och karaktärsstarka ledare. Vi är övertygade om att ju starkare band det finns mellan varje medarbetare, desto större skillnad kan vi göra för våra elever. Därför samarbetar våra pedagoger i arbetslag som planerar och utvärderar den ämnesövergripande undervisningen.

Genom att vi ständigt utvecklar undervisningen ger vi våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Vill du bli en del av Vittra Örebro? Här hittar du våra lediga tjänster. Just nu rekryterar vi lärare och annonser för övrigt personal kommer inom kort att publiceras.

Lärare som står i mitten mot en omväxlande bakgrund som speglar samhällsengagemang

Frågor och svar om att arbeta inom Vittra