×
 

Hoppa till innehållet

Vittra Örebros grundskola

Årskurs 6 till 9

Hos oss på Vittra Örebro får du lära dig mer om samhället och hur du kan påverka din omvärld. Men du kommer också att lära dig mer om dig själv – vem du är, vad du står för och hur du kan uttrycka det. Här kan du läsa mer konkret vad det betyder.

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Som elev på Vittra kommer du att jobba med medvetenhet. Med det menar vi att du kommer att upptäcka vem du är som person och vad du står för och hur du utvecklas och lär dig som bäst. Du kommer också att lära dig mer om dina medmänniskor, vad som händer i samhället och inte minst: hur du kan påverka det.

Modig kultur

På Vittra kommer du att öva på att vara modig. Modig nog att fråga, lyssna, förstå och göra. Det kan kännas läskigt i början, men tillsammans med dina klasskamrater skapar vi en snäll miljö där du vågar vara nyfiken, utforska och uttrycka din åsikt. Ju mer du får öva på att vara modig, desto modigare blir du.

Tydlig struktur

Under din tid på Vittra kommer du veta tydligt vad du ska göra och vad som förväntas av dig. Våra lärare hjälper dig att sätta en plan och följer upp dig längs vägen.

Elever sitter och pratar med varandra i ett uppehållsrum

Välkommen att besöka oss på Vittra Örebro

Du är varmt välkommen på besök för att lära känna oss och vårt arbetssätt.