×
 

Elevhälsa

För oss på Vittra är våra elevers hälsa viktig. Elevhälsan finns som ett stöd för att hjälpa dig som elev att må bra, utvecklas och nå utbildningens mål.

Elevhälsans team består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Tillsammans med lärarna arbetar de för att förebygga elevernas hälsa och skapa rätt förutsättningar för eleverna att lära.

Vad gör elevhälsan?

Vårt elevhälsoteam på Vittra består av specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och rektor. Ett elevhälsoteam kommer finnas på skolan med uppdraget att ge elever de resurser som behövs för att underlätta och hjälpa inlärning och utveckling. Det innebär att du som elev kan komma i kontakt med elevhälsan om du exempelvis behöver extra stöttning. Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hur vi arbetar med barnens utveckling här

Specialpedagogen

Arbetar i nära samarbete med lärare med att kartlägga, förebygga och undanröja hinder för lärande, planera och genomföra extra anpassningar. De har också en central roll i att kartlägga elevers behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram.

Kuratorn 

Fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorn arbetar med skolans värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, trivsel för att motverka kränkningar och diskriminering. 

Skolpsykologen 

Samverkar med pedagogisk personal, genom konsultation och utbildning. Genomför bedömningar och utredningar för att upptäcka psykologiska eller inlärningsmässiga hinder, samt föreslår anpassningar och åtgärder.  

Medicinsk insats och hälsobesök för grundskolan 

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök hos skolans skolsköterska som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll. 

Skolsköterskan utför vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet och finns där för våra elever med uppgift att hålla ett medicinskt fokus i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan. 

Vårt elevhälsoteam består också av en skolläkare som träffar elever för medicinsk bedömning och kompetens i elevhälsoarbetet. 

Hur jobbar vi på Vittra med elevhälsa

Under högstadiet får du som elev göra två hälsobesök med hälsokontroller och hälsosamtal. Under det första besöket i årskurs 6 gör du även en tillväxtkontroll.

Årskurs 6 Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Öppen mottagning – som elev är du alltid välkommen att söka upp skolsköterskan för hälsofrågor och frågor om vad du själv kan göra vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.

Skolans skolsköterska och skolläkare

För kontakt med skolans skolsköterska, skolläkare och arbetstider, kommer snart finnas under fliken Kontakt.