×
 

Om oss på Vittra Örebro

Hösten 2022 startade vi en ny skola i centrala Örebro. Vittra Örebro tar emot elever i årskurs sex till nio.

Vittra Örebro ligger mitt i stan på Karlsgatan 30, nära Karlaparken och centralen.

Som elev på Vittra får du lära dig mer om samhället och hur du kan påverka det för en hållbar framtid. Du kommer också att lära dig mer om dig själv – vem du är, vad du står för och hur du kan uttrycka det. Här jobbar lärare som uppmuntrar eleverna att tycka till, framförallt om undervisningen.

Samhällsengagemang, redaktionsarbete och retorik

Genom Vittras så kallade kvartersmål undersöker och engagerar sig eleverna i lokala och globala samhällsfrågor. De tränar på att förmedla aktuella händelser inom ramen för Vittras redaktion. De får också kontinuerligt öva sig på att argumentera och uttrycka sin ståndpunkt genom undervisning i retorik.   

På Vittra får du som elev de bästa förutsättningarna att skaffa dig teoretiska kunskaper, samtidigt som du lär sig att uttrycka dig och göra skillnad. När du går ut årskurs nio är du väl rustad för vidare studier på gymnasiet.

Kvartersmålen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! På Vittra får du vara med i projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Du får samarbeta med andra elever, lärare och organisationer för att tillsammans göra skillnad.

Detta gör vi i undervisningen:

  • Vi etablerar kontakter lokalt, nationellt och globalt med andra skolor, organisationer och företag som arbetar med hållbar utveckling.
  • Våra elever får uppleva spännande expertbesök, studiebesök och fältstudier.  
  • Vi etablerar internationellt samarbete med vänskola, med fokus på erfarenhetsutbyte och globala kontakter.
  • Våra lärare inspireras av högaktuella undervisningsmaterial och fortbildningar från ex. Gapminders, Amnesty, WWF och Unga Innovatörer.

Express Yourself

I en modig kultur lär du dig att utveckla och uttrycka din åsikt. Du får träna på att vässa dina argument och engagera mottagaren men också att lyssna på andra.

Detta gör vi i undervisningen:

  • Våra elever får regelbunden träning och utbildning i kommunikation genom uppgifter kopplade till retorik, resonemang, argumentation och presentation.
  • Hela vår skola genomsyras av elevdelaktighet i strukturerade former genom regelbundna klass- och elevråd samt en dialogisk undervisning i alla ämnen, där samarbete och resonemang bidrar till ett gemensamt lärande.
  • Våra elever tränar sig att regelbundet ge och ta emot kamratrespons på sina arbeten.

Redaktionen

Du får verktygen för att utreda aktuella händelser i vår omvärld. Via Redaktionen kan du podda, sända live och rapportera om de projekt som din klass genomfört eller det du tycker är viktigt att engagera dig i. Redaktionen är ett fysiskt rum på skolan där alla professionella verktyg för att producera text, podd och film finns. Självklart får alla elever utbildning för att kunna använda dessa. 

Så här använder vi Redaktionen i undervisningen:

  • Våra elever skriver artiklar och andra typer av texter kopplat till undervisningen, arbetar källkritiskt, redigerar och publicerar sina alster. 
  •  Inspelning och sändning av poddar där vi diskuterar meningsfulla, roliga och aktuella ämnen.
  • Inspelning av filmer med rapportering och fördjupning i samhällsfrågor och aktuella händelser, ex. intervjuer med intressanta personer.