×
 

Rektor till Vittra Örebro

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.


Om Vittra

Hos oss i Vittra möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. På Vittra har vi höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, elever som vuxna.

I Vittra arbetar vi utifrån vår utbildningsstruktur med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, alltid med målet att nå en högre kvalitet och ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Det betyder att de strukturer, metoder och aktiviteter som står beskrivna där genomförs på samtliga av våra för- och grundskolor, samt att de kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Vittras verksamhet bygger på väl inarbetade pedagogiska strukturer och på engagerade och drivna arbetslag. Vittra arbetar kollegialt med medvetet lärande och samhällsförankrad undervisning. Som stöd till pedagogerna på våra skolor finns elevhälsoteam som arbetar förebyggande och främjande och har en god överblick över elevernas behov.

Om uppdraget

Vittra Örebro kommer att starta upp sin skolverksamhet i årskurs 6-9 i samband med skolstarten hösten 2022. Skolan kommer ha sin verksamhet på Karlsgatan 30 som ligger i de centrala delarna av Örebro. Vid starten kommer skolan ha cirka 90 elever. På sikt är tanken att det ska vara cirka 150-200 elever på skolan. Som rektor kommer du att få vara med och rekrytera dina egna medarbetare och du blir en nyckelperson för att ni ska lyckas med att attrahera elever till skolan. När skolan startar är tanken att det ska finnas cirka 15 medarbetare i verksamheten

Under den första tiden som rektor blir fokus att bygga ett välfungerande och sammansvetsat team som tillsammans kan sätta Vittra Örebro på kartan och skapa en attraktiv skola för både elever, vårdnadshavare och medarbetare. Tillsammans med dina medarbetare och elever skapar ni ett klimat som främjar långsiktighet, kreativitet, kvalitet och studieglädje. Ditt fokus är att organisera utvecklingsarbetet för att skapa förutsättningar för medarbetarnas kollegiala lärande och så att de på bästa sätt kan möta, inspirera och utmana eleverna, med målet att skapa en god pedagogisk verksamhet med hög kvalitet. 

Som rektor på Vittra bottnar du både i det pedagogiska ledarskapet och i chefskapet med ansvar för hela verksamheten. Med stöd av Vittras systematiska kvalitetsarbete leder du och dina medarbetare eleverna mot ökad måluppfyllelse. Du ansvarar även för arbetet med att tydliggöra och realisera Vittras pedagogiska plattform på din skola.

Utöver det ansvarar du för din skolas marknads- och affärsutveckling och du rapporterar till ansvarig skolchef. Du ingår också i Vittras rektorsnätverk, både nationellt och i andra nätverksgrupper inom koncernen. 

Som rektor på Vittra förväntas du även företräda skolan i olika sammanhang. Du kommunicerar med kommun och myndigheter samt leder de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid. I ditt uppdrag ingår också att nätverka på orten och etablera goda samarbeten både inom det lokala näringslivet och i föreningslivet.

Din profil

Vi söker en rektor med gedigen erfarenhet från skolans värld som skolledare på olika enheter med varierande utmaningar. Vi ser gärna att du har varit med och startat skolor tidigare och arbetat med utveckling av skolor i stark tillväxt. Du är van vid att arbeta med skolutveckling och att hantera snabba förändringar utan att släppa på struktur och organisation. Vi ser gärna att du genomfört den statliga rektorsutbildningen. Du leder verksamheten mot uppsatta mål genom närvaro, stort engagemang och med fokus på uppdraget. 

Du är en visionär ledare som brinner för skolutveckling och du är inte rädd för att pröva nytt som leder till god utveckling för hela verksamheten. Du inspireras av att leda i en dynamisk och kreativ miljö och drivs av möjligheten att kunna påverka och förändra till det bättre. Du är en handlingskraftig, lösningsinriktad och uthållig ledare med en god kommunikativ och organisatorisk förmåga. Du har alltid elevernas bästa för ögonen vilket och du leder din omgivning genom ett nära och tydligt pedagogiskt ledarskap.


Vi erbjuder

På Vittra tror vi på medvetet lärande, en modig kultur och samhällsförankrad undervisning där eleverna på olika sätt tar del i samhället utanför skolan.

I din roll som rektor på Vittra har du goda utvecklingsmöjligheter i form av ledarskaps- och kompetensutveckling som anordnas av Vittra och av Academedia Academy. Du har även stöd från grundskolornas stab som erbjuder verksamheten en rad olika specialistfunktioner och som har ett nära samarbete med Vittras rektorer. Vittra bedriver ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete som är väl implementerade i våra verksamheter.

På Vittra har vi attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vi har kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen och ett bra försäkringsskydd för dig som anställd.


Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om Vittra kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se. Vi har också en film om Vittras verksamhet som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sanna Klaus, HR Business Partner på 072-7259869 eller Torbjörn Jansson, skolchef på 072-2145100.

Sök tjänsten via: https://academedia.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?jobid=172056.

Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan. 


Kontaktperson(er)

Anställningsomfattning

Heltid


Startdatum

Önskat startdatum januari 2022


Anställningsform

Tillsvidareanställning


Tjänstgöringsort

Örebro


Publiceringsdatum

2021-09-02