På Vittra bygger vi en modig kultur

Högstadieelev på Vittra presenterar inför klassen.

För att kunna göra skillnad i samhället behöver vi lära våra elever att göra sina röster hörda. På Vittra får alla träna på att ta reda på sin egen åsikt, uttrycka den i olika sammanhang och även lyssna på varandra. De får öva på att vässa sin argument och på hur man engagerar mottagaren.

Vi jobbar med detta i alla årskurser för att skapa en röd tråd och ge de bästa förutsättningarna för våra elever – och för framtiden.