2 tips för att lära dig om återvinning

För oss på Vittra är samhällsengagemang centralt – hållbarhet och återvinning är en självklar del av det. Vi har samlat två enkla tips på hur du kan engagera och lära dig om återvinning och hållbarhet.

Högstadieelever på Vittra går i en korridor och pratar. I bakgrunden syns FN:s globala mål.

1. Engagera dig i Håll Sverige Rents årliga skräpplockarkampanjer och spela plocka-skräp-bingo

Varje år arrangerar Håll Sverige Rent flera dagar med fokus på att tillsammans hålla vår gemensamma värld ren. Du kan till exempel vara med på någon av Skräpplockardagarna, Kusträddardagen eller Håll Sverige Rent-dagen om du vill vara med och bidra till ett renare och bättre samhälle.

För att göra det ännu roligare har Skräplabbet skapat ett plocka-skräp-bingo som du kan hitta här.

2. Var med och sopsortera hemma

Hjälp till med sopsorteringen hemma. Genom att hjälpas åt kan vi själva lära oss, och lära varandra, om miljö och återvinning. På så sätt skapar vi rätt förutsättningar för att ha ett gott förhållningssätt till natur och miljö.