GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Öppen lektion på Vittra Telefonplan

Det är inte varje dag som matematiklektioner har publik. Men tidigare i eftermiddags hade många nyfikna sökt sig till Vittra Telefonplan för att vara med på den öppna lektion (public lesson) som skolan bjudit in till. Syftet är både att utveckla undervisningen och att dela med sig av goda exempel.

Ann-Sofie Berg jobbar som utvecklingslärare i matematik på Vittra och hon har handlett den grupp med matematiklärare som tillsammans utvecklat lektionen inom ramen för det som kallas learning study.

– Målet är att forma ett upplägg som leder till att eleverna lär sig så mycket som möjligt på en och samma lektion. För att mäta hur väl vi lyckas testar vi elevernas kunskaper före och efter lektionen, med fokus på just det som läraren vill att de ska lära sig, berättar Ann-Sofie Berg.

– Kortfattat kan man säga att learning study är en kollegial fortbildningsform där lärare tillsammans planerar, utvärderar och utvecklar sin undervisning. Det övergripande syftet är att studera relationen mellan undervisning och elevers lärande, berättar hon.

Mätningar visar effekt

Vittra har arrangerat två öppna lektioner tidigare i år, med intern publik, och mätningarna i samband med dessa visar på goda effekter. Lektionerna är även i sig ett utvecklingstillfälle eftersom alla i publiken får ställa frågor och komma med feedback efter att lektionen avslutats.

– Public lessons är vanligast i Japan, men det finns även skolor i Sverige som jobbar med det. Inom Vittra ser vi dessa lektioner som en pilot som vi ska utvärdera, säger Ann-Sofie Berg.

Hur ser då en perfekt lektion ut? Variationsteorin är en central del inom learning study, och den består av tre delar; lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster. Lärandeobjekt är den förmåga läraren vill att eleverna ska lära sig, och kritiska aspekter är det som eleverna ännu inte urskilt och som därmed måste behandlas i undervisningen för att ett lärande ska uppstå. Variationsmönster är olika specifika sätt att behandla innehållet så att lärandet blir möjligt.

– Den mattelektion som vi har utvecklat utgörs till stor del av att eleverna ska resonera, lärarens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att eleverna ska nå en djupare förståelse. Det görs bland annat genom att inte vara allt för bunden till läroboken, säger Ann-Sofi Berg.

”Ovant men utvecklande”

Den öppna matematiklektionen på Vittra Telefonplan hålls i årskurs 3. Matematikläraren Heidi Nynäs, som också är biträdande rektor på skolan, följer ett noggrant planerat upplägg och publiken följer nyfiket det som sker. Att undervisa med publik är ovant, men utvecklande, tycker Heidi.

– Den här lektionen har jag sett på två andra skolor, vi har analyserat och reviderat den, så jag kände mig väl förberedd. Att ha ett lärandeobjekt som man har begränsat, och att man använder sig av variationsteorin, är otroligt utvecklande. Att få samtala och analysera tillsammans med kollegor är viktigt för att lektionen ska bli bra, säger Heidi Nynäs.

Dagens lektion fokuserar uteslutande på att eleverna ska få en förståelse för begreppet bråk, som de inte har jobbat med tidigare. Eleverna jobbar både enskilt, i grupp och i helklass. Alla elever är utrustade med varsin mini-whiteboard som de skriver ner sina svar på. Lektionen inleds med att Mimmi Pigg, Kalle Anka och Långben är oense om huruvida en liten topp av en triangel utgör en tredjedel av figuren eller inte.

Plötsligt blir eleverna överens

Eleverna resonerar i grupper om vem som har rätt och de som känner sig manade berättar sedan för sina klasskamrater hur de har tänkt. Åsikterna om vem av seriekaraktärerna som har rätt går i sär och det rätta svaret får eleverna vänta på en stund till. Istället får de en ny uppgift där de ska dela upp en rektangulär tårta så att Mimmi Pigg, Kalle Anka och Långben får en lika stor bit var. Eleverna använder sina whiteboards för att rita upp hur de vill dela upp tårtan rättvist.

– Jag gillar inte tårta, utbrister en av eleverna, som inte har något emot att få den minsta biten. Men de flesta gillar tårta, särskilt med jordgubbar, och tycker därför att alla ska få en lika stor bit.

För Heidi Nynäs, och alla som satt i publiken, var det tydligt i vilket ögonblick som eleverna plötsligt förstod det som var syftet med lektionen.

– Det var när vi hade delat upp tårtan och gick tillbaka till triangeln som vi inledde lektionen med. Då kände jag att ”nu har det hänt, nu förstår de”. I vissa grupper hände det lite tidigare när jag gick runt och pratade med dem, men där och då blev det väldigt tydligt att hela gruppen hade förstått, säger hon.

När lektionen är slut är eleverna överens om att Kalle Anka hade rätt. De tre delarna i triangeln är inte lika stora och därför är den lilla toppen av den inte en tredjedel. Klassen enas om en regel som de unisont läser upp: ”alla delar måste vara lika stora för att det ska vara bråk!”.

Eva Appelgren

Publicerad 10 maj, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?