Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna och dess innebörd

Kreativitet

Det kan innebära att tänka nytt, undersöka nya lösningar, använda sina kunskaper i nya sammanhang, anpassa sig till olika situationer, ha ett flexibelt tankesätt.

Tilltro

Det kan innebära att känna till mig själv och min egen förmåga, lita på att jag kan nå ett särskilt mål, ha en god självbild.

Planera och utvärdera

Det kan innebära att skapa struktur i vardagen, reflektera över och leda sig själv i sitt lärande, ställa om och tänka nytt utifrån lärdomar.

Ansvar

Det kan innebära att ta ansvar för mina egna handlingar och mitt arbete, tänka kritiskt och kunna förstå konsekvenser, ta ansvar för vår gemensamma omgivning och miljö.

Samarbete

Det kan innebära att förstå och respektera andras behov och perspektiv, vilja handla med andras bästa för ögonen, bygga relationer, vara nyfiken på olikheter, kommunicera så andra förstår.

Uthållighet

Det kan innebära att hålla fokus, avsluta det som påbörjats, inte ge upp, arbeta metodiskt för att nå mina mål.

Hittade du inte vad du letade efter?