Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Privat: Blogg

Välkommen till Vittrabloggen - här delar vi i Vittra med oss av vårt arbete och annat spännande som rör undervisning i förskola och skola.

Tema Digitalisering

Digitaliseringen påverkar bland annat företagens förutsättningar och utveckling, hur och var vi arbetar, hur välfärden kommer att se ut i framtiden, hur vi umgås, lär, upplever, interagerar med andra människor…

Carina Leffler ny utbildningsdirektör för Vittra

Carina Leffler tillträder i dag som ny utbildningsdirektör för Vittra. Hon kommer närmast från en tjänst som chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Bjuv där hon vänt trender och effektfullt…

Elevers läsförmåga kartläggs med artificiell intelligens

Vittra Södermalm testar just nu en tjänst som analyserar elevers läsförmåga med hjälp av artificiell intelligens, eyetracking och big data. Screeningtjänsten heter Lexplore och syftet är att tidigt och objektivt kunna…

Vittra bäst på att lyssna och agera

Hur en organisation hanterar och agerar på klagomål säger mycket om hur den fungerar när det verkligen gäller. Därför granskar Skolinspektionen de rutiner som skolhuvudmän har för just klagomålshantering. En…

Hittade du inte vad du letade efter?