GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Ökad måluppfyllelse genom samverkan mellan skola och fritids

Vi i Vittra fortsätter vårt samarbete med fil. dr. Ann S. Pihlgren. Denna gång med fokus på fritidshemmet och heldagslärandet, och hur vi kan bidra till ökad måluppfyllelse för våra elever genom ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Under veckan har hon hållit sin heldagsworkshop i tre regioner och träffat rektorer och pedagoger från såväl skola som fritids. I vår följs utbildningen upp med ytterligare en fokusdag på samma tema.

Varför tas ett större grepp om samverkan och fritidshemmet just nu? Veronica Thunborg, kvalitetsutvecklare i Vittra svarar:

– I den nya läroplanen Lgr 11 har fritidshemmets uppdrag förtydligats och delvis förändrats genom att lärandeuppdraget har utökats. Detta ställer större krav på samverkan mellan grundskolan och fritidshemmet för att tillsammans kunna utveckla den gemensamma undervisningen.

Arbetspassen med Ann S. Pihlgren syftar till att problematiserar frågor som:

  • En helhetssyn på elevens hela lärande – vad innebär det för verksamheten?
  • Uppdraget – vad är gemensamt och hur bidrar var och en till det gemensamma?
  • Att stödja det läro- och kursplanebundna lärandet tillsammans – hur gör man det?
  • På vilket sätt kan man samarbeta för att utveckla verksamheten och vilka är vinsterna?
  • Hur kan man arbeta för ett starkt lärande hos eleverna genom utvärdering och uppföljning?
  • Vilka metoder och processer är verkningsfulla för att utveckla en hållbar kvalitet i verksamheten och i samarbetet? Finns det goda exempel?

En av deltagarna på gårdagens fokusdag i Stockholm var Johan Skeppstedt, rektor på Vittra Kungshagen i Nyköping.

– I vårt team tyckte vi att det var värdefullt att ta del av historiken, vad som lett fram till att samverkan ser ut som den gör idag. Det var också bra att Ann S. Pihlgren tog hänsyn till både barnens och personalens hela dagar när hon förslog vägar framåt. Genom att göra det ser vi till att alla får förutsättningar att lyckas och utvecklas.

På Vittra Kungshagen arbetar man aktivt med samverkan mellan fritidshemmet och skolan. Exempelvis omfattas hela skolan (förskola, förskoleklass, fritidshemmet och grundskolan) av gemensamt tematiska arbeten för varje undervisningsperiod. Johan Skeppstedt tycker att samverkan fungerar bra, men att de behöver arbeta vidare med de gemensamma lärandemålen och samarbeta mer kring utvecklingen av undervisningen.

På frågan av vad de kommer att göra annorlunda redan på måndag svarar han:

– Hos oss har vi redan planeringsmöten för ökat samarbete skola-fritids, men vi kommer att ge mer utrymme för planering och reflektion i mötena framöver. Under nästa vecka kommer vi även att förtydliga rollbeskrivningarna för fritidshemmet och förtydliga det grundläggande uppdraget, både på timplanestyrd tid och på fritidshemmets tid.

Eva Appelgren

Publicerad 4 oktober, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?