GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Mer idrott gav effekt på Vittra Södermalm

Inför förra läsåret beslutade Vittra Södermalm att fördubbla antalet idrottstimmar för samtliga elever på skolan. Syftet var att förbättra elevernas fysiska och psykiska välmående samt att höja deras studieresultat i alla ämnen.

Utöver mer schemalagd tid för idrott och hälsa har skolan också jobbat med pulshöjande aktiviteter som en naturlig del av skoldagen. En viktig del i satsningen är nämligen att minska elevernas stillasittande.Johanna Jonsson, förstelärare i idrott och hälsa på Vittra Södermalm, är nöjd med satsningen som går under namnet Vittra Heartbeat.– Jag känner att hela ämnet idrott och hälsa har fått ett lyft och jag är enormt stolt över vår satsning. Responsen har enbart varit positiv, från alla håll, inte minst från eleverna själva, säger hon.

Bättre koncentration

– Mina kollegor har noterat att eleverna har bättre koncentration på de lektioner som föregås av ett Vittra Heartbeat-pass. Det är en tydlig indikation på hur viktigt det är att inkludera rörelse i vardagen. Elever har till och med själva frågat om de får använda idrottshallen till lek och rörelse innan de ska ha prov i andra ämnen, vilket tyder på att även de själva har känt av effekten, berättar hon.

En av förklaringarna till att Vittra Heartbeat har blivit så lyckat på skolan är tydligheten kring varför satsningen görs, menar Johanna Johansson.

– Att vara tydlig med varför detta är bra och på vilket sätt den fysiska aktiviteten ska påverka till det bättre är viktigt. Jag som förstelärare har lett mina pedagoger i hur rörelse kan inkluderas i undervisningen, och på så sätt gett dem chansen att förstå kopplingen till ökad inlärning oavsett ämne, berättar hon.

– Eleverna har själva fått vara med och bestämma vad vi ska ha för aktiviteter, utifrån syftet att det ska gynna alla och gärna ge lite svett på ryggen när passet är slut. Jag har även varit extremt tydlig med att aktiviteten som genomförs ska vara för alla, vi ska inte ha någon utslagning, säger Johanna Jonsson.

Satsningen fortsätter

Vittra Heartbeat fortsätter även under nästa läsår och Johanna har några tips till de skolor som vill anamma Vittra Södermalms exempel.

– Mitt första tips är enkelt – våga satsa! Se till att alla på skolan förstår syftet och de positiva effekterna. Ett konkret förslag är att ta lite tid från ett arbetslagsmöte till rörelse, och i efterhand diskutera hur den fysiska aktiviteten påverkade mötet. Det kan räcka för att väcka en tanke om kopplingen mellan rörelse och koncentration, säger hon.

Johanna Jonsson tycker att det är bra att regeringen beslutat att införa mer idrott och hälsa på schemat i grundskolan.

– Jag kan bara se fördelar med det och jag ser fram emot att vara en del av en mer aktiv skoldag. Vittra Heartbeat fortsätter i samma anda som förra läsåret och jag har fått i uppgift att skapa ett schema inför kommande läsår. Hjärtat ska få arbeta hårt även framöver, säger hon.

Rörelsetips från Johanna: kortleken

Kortleken är en träningslek som är enkel att leka i klassrummet. Eleverna delas in i grupper och varje grupp får en bunt kort från en kortlek, som är slumpvis utdelade. Varje färg har en egen betydelse. När gruppen drar ett kort ur högen så ska de utföra den aktivitet som är kopplad till kortets färg. Hjärter kan exempelvis betyda ett varv runt salen, klöver kan betyda att alla i gruppen ska göra en burpee. Även siffrorna på korten har betydelse – klöver 4 innebär fyra burpees och hjärter 6 innebär sex varv runt salen. När alla korten i den hög som gruppen fått tilldelad sig är slut kan lektionen starta.

Eva Appelgren

Publicerad 5 september, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?