Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Matematikens dag: ”Att ha matematik på andra tider än mattelektionerna i klassrummet är viktigt”

Vittra Kungshagens samarbete med Mattecentrum startade hösten 2017 på initiativ av förstelärarna Pernilla Forslund och Anna Dahlgren. Efter att skolan samarbetat med Beppe Singer, teveprofil och Mattecentrums ambassadör, föddes idén om att ta matematiken till fler arenor – med början på fritids.

– Vi kom fram till att det var fritids vi ville satsa på. Att ha matematik på andra tider än mattelektionerna i klassrummet är viktigt, berättar Pernilla Forslund.

Matematiklåda med material och övningar
Just nu är det ungefär 70 elever i förskoleklasserna upp till årskurs 5 som involveras i matteprojektet på fritids. Fritidspedagogerna arbetar medvetet med att ta in delar av skolarbetet till fritidsverksamheten fast på mer lekfulla vis än under skoldagen. Till hjälp har pedagogerna en matematiklåda som innehåller både material och instruktioner för sju olika matematikuppdrag.

– Uppdragen baseras på Beppematikfilmerna. Till varje uppdrag finns en instruktion och förslag på hur man kan förenkla eller försvåra övningen så att den passar alla åldrar. Till exempel spelar eleverna ett kortspel där man först tränar addition som man sedan kan utveckla till multiplikation.

Mattelådan

Vittra Kungshagen först med att testa lådan
Matematiklådan, som tagits fram med stöd av Mattecentrum, är lite av ett pilotprojekt.

– Vi är den första skolan som har matematiklådan, och det är på initiativ från oss som den har tagits fram. Pedagogerna uttryckte att det ibland är krångligt när man ska hitta på matteaktiviteter, eftersom du först behöver leta upp alla saker du behöver. Det var då vi kom på att vi skulle göra en låda med färdigt material och övningar, så att man alltid har något enkelt att utgå ifrån. Nu ska vi utvärdera lådan tillsammans med Mattecentrum för att se hur den kan utvecklas och om den kan tas till andra skolor, berättar Pernilla.

Ska väcka intresse och bidra till att fler elever når gymnasiebehörighet
Eftersom fritidsverksamheten inte är lika styrd av centralt innehåll och kunskapskrav är pedagogernas främsta uppdrag att väcka ett intresse för matematik som sedan kan fyllas på under skoltid. Att eleverna får ägna sig åt matematik på fritids kan bidra till att fler elever blir godkända i kärnämnena och att de i förlängningen når gymnasiebehörighet.

– Barnen tycker att det är roligt att göra sakerna som finns i lådan. Genom den vill vi framför allt väcka lusten för matematik och problemlösning.

Petronella Törnevik

Publicerad 14 mars, 2018

Hittade du inte vad du letade efter?