Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av Vittra Luma Park, här under hittar du länkar till våra ansökningsformulär. Har du några frågor så får du gärna mejla eller slå oss en signal så hjälper vi dig vidare.

Ställ ditt barn i kö till förskola

Via denna länk kan du ställa dig i kön till Vittra Luma Parks förskola

Ställ ditt barn i kö till förskoleklass och grundskola

Via denna länk kan du ställa ditt barn i kön till Vittra Luma Parks skola

Kösystem

Eftersom det är olika formella regelverk som styr förskolan, förskoleklassen och grundskolan så måste vi separera våra köer. Det innebär att om du exempelvis önskar att ditt barn ska börja på en av våra förskolor och senare gå vidare i förskoleklassen så behöver du anmäla ditt barn till både förskolan och till skolan för att börja samla kötid redan nu.

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats i adekvat åldersgrupp, med det undantaget att syskon har förtur. Syskonförturen gäller enbart inom respektive skolform, dvs syskonförturen gäller tyvärr inte mellan förskolan och skolan.

Går ditt barn på vår förskola så har ni förtur till en skolplats hos oss. Vi tillämpar vidare syskonförtur, det vill säga att förtur bereds om eleven vid antagningstillfället har ett syskon på skolan eller redan finns i vår verksamhet på förskolan.

Vi antar barn till grundskolan enligt följande urvalsgrunder:

• Organisatoriskt samband (inbördes ordning efter anmälningsdatum)
• Syskonförtur (inbördes ordning efter anmälningsdatum)
• Anmälningsdatum

Vid avgiftsdebitering för förskola och skolbarnsomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om Vittras antagningsrutiner.

 

Hittade du inte vad du letade efter?