×
 

Kvartersmålen

På Vittra vill vi att våra barn och elever ska lära sig om sig själva och världen. Vi vill att de ska få rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre, mer hållbart samhälle. En del i det är Vittras Kvartersmål.

Kvartersmålen innebär att vi jobbar med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Eleverna får lära sig om vår tids utmaningar och möjligheter, vilket lägger grunden för att de själva ska kunna påverka sin omvärld. Det innebär rent konkret att vi genom olika projekt under året arbetar med att förstå vikten av hållbar utveckling och hur vi kan skapa ett bättre samhälle, ett bättre kvarter. 

Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället vi har omkring. Vi engagerar våra barn, elever och personal – för tillsammans gör vi skillnad.

En elev på samhällsengagerade för- och grundskolan Vittra

Tre snabba om Kvartersmålen

Projektet grundar sig i FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Våra barn och elever får chansen att fördjupa sig i och arbeta med både lokala och globala samhällsfrågor.

Vi arbetar med att genomföra projekt som skapar värde och bidrar till ett bättre samhälle.