×
 

Hoppa till innehållet

Vittra Luma Parks fritidshem i Hammarby Sjöstad

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Därför är vår fritidsverksamhet en naturlig förlängning av skoldagen. Här kan du läsa mer om våra öppettider och aktiviteter.

Fritids utgår från läroplanens mål och riktlinjer för fritidshemmet. Vi samarbetar med skolan och följer periodens tema. Syftet är att komplettera skolan och främja heldagslärandet. Innehållet i vår verksamhet är varierad med både fria och organiserade aktiviteter som utformas efter elevernas behov, intressen och erfarenheter. Utelek är en viktig del av vår fritidsverksamhet.

Öppettider på fritids

Vårt fritids har öppet 7.00-8.30 och 14.00-17.30.

Mellanmål äter vi kl. 14:00 och därefter tar de olika aktiviteterna inom- och utomhus vid.

Maxtaxa

För att ha ditt barn i förskola eller fritidshem betalar varje hushåll en avgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket ni i hushållet tjänar, upp till ett inkomsttak. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Vill du veta mer om maxtaxa och avgifter kan du gå in på Stockholm stads hemsida.

Elever leker på skolgården

Har du frågor om vårt fritidshem?

Kontakta oss för att få personlig hjälp och svar på dina frågor.