×
 

Förskolan på Vittra Luma Park i Hammarby Sjöstad

På Vittra Luma Park har vi totalt fem avdelningar uppdelade på två avdelningar för de yngre barnen 1-2 år och tre avdelningar för de äldre barnen 3-5 år. Våra stora ljusa lokaler inbjuder till många aktiviteter under en dag på förskolan. Vi är ute på vår gård varje dag och förskolan ligger precis i anslutning till Luma parken vilket ger oss en förlängning av gården med en härlig miljö.

En gång per vecka går vi på utflykt. Vi har samling varje dag innan lunch och Vittrasamlingar har vi under matsituationen när vi sitter med våra ansvarsgrupper. De yngre barnen äter på respektive avdelningen och äldre barnen äter i matsalen. Vid tillfällen då de äldre barnen är på heldagsutflykt beställer vi matlådor och tar med oss. Vi är ute varje dag när vädret tillåter. Vid bra väder äter många avdelningar även mellanmål utomhus.

Bilder från förskolan

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Fördelarna med Vittras förskola

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

Vittrasamling

Vittrasamlingar bidrar till gruppsammanhållning, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.