Läs om vår hantering av Covid-19.

Förskolan på Vittra Luma Park

På Vittra jobbar vi med ett medvetet lärande – att ditt barn lär känna sig själv som person och på så sätt blir nyfiken på världen. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

forskola

Inskolning

När du tackat ja till din plats mailar vi hem all information kring inskolningen

Vi har en 3-dagars inskolning som innebär att du som förälder är med ditt barn från 9.00–15.00 under tre dagar, så att ditt barn kan lära känna pedagogerna, våra rutiner och blir trygg i miljön.

På Vittra Luma Park har vi en föräldraaktiv inskolning som innebär att du som förälder är med ditt barn under inskolningens första tre dagar. Du är då aktiv i verksamheten och tar hand om ditt barn och till exempel byter blöjor. Fjärde och femte dagen lämnar du ditt barn kl. 9.00 och hämtar kl. 15.00, men det är viktigt att du finns tillgänglig och snabbt kan komma till förskolan vid behov. Kommande två veckor vill vi att ditt barn går 9.00-15.00 och att du är tillgänglig vid behov.

Observera att inskolningen kan behöva anpassas efter barnets individuella behov; några barn kan behöva lite längre tid och andra barn behöver inte lika lång tid. Efter ett par veckor har vi ett uppföljningssamtal.

Ställ ditt barn i kö till Vittra Luma Park