×
 

Hoppa till innehållet

Förskolan på Vittra Luma Park i Hammarby Sjöstad

På Vittra Luma Park har vi totalt fem avdelningar uppdelade på två avdelningar för de yngre barnen 1-2 år och tre avdelningar för de äldre barnen 3-5 år. Våra stora ljusa lokaler inbjuder till många aktiviteter under en dag på förskolan. Vi är ute på vår gård varje dag och förskolan ligger precis i anslutning till Luma parken vilket ger oss en förlängning av gården med en härlig miljö.

En gång per vecka går vi på utflykt. Vi har samling varje dag innan lunch och Vittrasamlingar har vi under matsituationen när vi sitter med våra ansvarsgrupper. De yngre barnen äter på respektive avdelningen och äldre barnen äter i matsalen. Vid tillfällen då de äldre barnen är på heldagsutflykt beställer vi matlådor och tar med oss. Vi är ute varje dag när vädret tillåter. Vid bra väder äter många avdelningar även mellanmål utomhus.

Fördelarna med Vittras förskola

 • Vittraförmågorna

  Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

  Elev leker med plusplus och ler
 • Vittraboken

  I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

  Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok
 • Vittrasamling

  Vittrasamlingar bidrar till sammanhållning i gruppen, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

  Elever sitter i en halvcirkel med sina Vittraböcker framför en pedagog

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Ett barn på Vittras förskola sitter på golvet och leker med träklossar.

Inskolning på förskolan

När du tackat ja till din plats mailar vi hem all information kring inskolningen.

Vi har en 3-dagars föräldraaktiv inskolning som innebär att du som förälder är med ditt barn från 9.00–10.30 under två dagar och sista dagen till 11.30, så att ditt barn kan lära känna pedagogerna, våra rutiner och blir trygg i miljön. Du är då aktiv i verksamheten och tar hand om ditt barn. Fjärde och femte dagen lämnar du ditt barn kl. 9.00 och hämtar kl. 15.00, men det är viktigt att du finns tillgänglig och snabbt kan komma till förskolan vid behov. Kommande vecka så rekommenderar vi att barnet går kl. 9.00-15.00 för att ge en lugn start och vänja sig vid vår verksamhet.

Observera att inskolningen kan behöva anpassas efter barnets individuella behov. Några barn kan behöva lite längre tid för att anpassa sig till vår förskolemiljö medan andra barn inte behöver lika lång tid för anpassning. Efter ett par veckor har vi ett uppföljningssamtal.

Maxtaxa

För att ha ditt barn i förskola eller fritidshem betalar varje hushåll en avgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket ni i hushållet tjänar, upp till ett inkomsttak. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. Våra öppettider kan ändras då de påverkas av vårdnadshavares omsorgsbehov. Vi följer Stockholms stads ramtider och öppnar tidigast 06.30 och stänger senast 18.30. Vill du veta mer om maxtaxa och avgifter kan du gå in på Stockholm stads hemsida.

Två förskolebarn sitter med en förskollärare på Vittras förskola.

Välkommen att besöka oss på Vittra Luma Park

Du är varmt välkommen på besök för att lära känna oss och vårt arbetssätt.