Läs om vår hantering av Covid-19.

Vittra Luma Park

Hos oss går elever från förskolan upp till årskurs 3

Vittra Luma Park har en tvåspråkig inriktning som ger ditt barn chansen att lära sig det engelska språket, utöver den svenska läroplanen, redan från tidig ålder. På så sätt blir engelskan en naturlig del i vardagen.

För oss på Vittra Luma Park är det viktigt att varje barn och elev utvecklas från sina förutsättningar. Och nyckeln till det är vår nära pedagogiska relation där vi ser varje barn. För barn som lär om sig själva förstår inte bara samhället bättre, utan vet också att de kan påverka det.

Vittra Luma Park ligger i fräscha lokaler, ett stenkast från Lumaparken.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Vittraskolorna

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
omvittralumapark

Välkommen att besöka oss på Luma Park

Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en känsla för skolan och vårt arbetssätt.