SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Rutiner och blanketter

Sjukanmälan skola

Sjukanmälan till skolan gör du på SchoolSoft, https://sms8.schoolsoft.se/vittra innan kl. 08.00. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Sjukanmälan förskola

Sjukanmälan till förskolan gör du till respektive avdelning innan kl. 08.30. Du behöver inte göra sjukanmälan varje dag utan återkommer till förskolan senast kl. 13.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka.

Närvarorapportering i skolan

Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet.

Omsorg när fritidshemmet och förskolan är stängda

Inför UF-dagar (utvärderings- och förberedelsedagar för pedagogerna) behöver du som förälder göra en skriftlig anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan om omsorgsbehov ska göras senast två veckor innan de infaller. Blankett finns på SchoolSoft och på administrationen.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för förskoleklass- åk 9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledighet hittar ni på SchoolSoft och på administrationen.

Ledighet från förskola och fritidshem

Inför sommarlovet ska anmälan ske ca sex veckor innan ditt barn ska vara ledigt, för övriga lov gäller två veckor. Vi påminner om detta i god tid innan lovet via veckobreven.

Hittade du inte vad du letade efter?