SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Om Vittra Luma Park

Jag heter Louise Svenningson och är rektor på Vittra Luma Park. Hos oss går 230 barn och elever upp till årskurs 3 och hos oss arbetar 35 kompetenta medarbetare. Vi har bedrivit förskola sedan 2003 och grundskola upp till årskurs 3 sedan 2009. Majoriteten av våra barn och elever kommer ifrån närområdet, men många väljer även att resa lite längre för att få gå hos oss. Vittra Luma Park har en tvåspråkig inriktning, vilket innebär att eleverna utöver det som står i den svenska läroplanen även får möjlighet att lära sig och utveckla det engelska språket redan från tidig ålder. Hos oss möts barn och elever dagligen av engelskan som en naturlig del av miljön och undervisningen.

Lärarna och pedagogerna på Vittra Luma Park kännetecknas av ett stort engagemang. Det är vårt uppdrag att tillsammans med er i hemmet säkerställa så att varje barn och elev når sin fulla potential och eleverna når kunskapsmålen i alla ämnen. Vi arbetar med utgångspunkt i varje barns och elevs intressen, behov och förmågor. Hos oss ska varje barn och elev få möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i ett sammanhang med andra.

Den viktigaste grunden i vår verksamhet är vår nära pedagogiska relation. Vi har en hög vuxennärvaro under hela dagen så att alla barn och elever ska bli sedda. Det gör att vi snabbt känner av hur verksamheten mår och att vi snabbt kan göra insatser där vi ser att det behövs. Relationen med våra vårdnadshavare är en annan viktig grund i verksamheten. Barnens och elevernas kunskapsutveckling, personliga utveckling och framsteg kommuniceras regelbundet med er i hemmet. Även hämtning och lämning är viktiga avstämningstillfällen.

Hos oss får ditt barn en trygg start på sitt lärande och goda kunskaper för framtiden.

Varmt välkommen till oss!

Louise Svenningson
Rektor

Hittade du inte vad du letade efter?