SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Uppföljning och dokumentation

Schoolsoft

På Schoolsoft vi löpande dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt lägger upp uppgifter och arbetsmoment kopplat till varje ämne. Här finns elevens IUP, veckoscheman och läsårsplanering. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven ska ni i hemmet tidigt få information om det innan den formella dokumentationen sker i Schoolsoft. På Schoolsoft skriver pedagogerna framåtsyftande kommentarer i samtliga ämnen.

Utvecklingssamtal

Sker i början av varje termin. Första samtalet under höstterminen ligger till grund för den Individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen.

Vittrabok

Elevens egen bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i elevens utveckling.

 

Hittade du inte vad du letade efter?