SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Elevrådet träffar rektor 3 gånger per termin, protokoll från dessa möten ligger på SchoolSoft.

Föräldraråd

Vår skola/förskola har ett föräldraråd med ett 8-10 föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet ansöker man hos rektor/förskolechef Louise Svenningson. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje år genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till föräldrar och medarbetare. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?