SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Inskolning

Vi tillämpar tre-dagars-inskolning vilket innebär följande:

Dag 1

Du och ditt barn kommer kl. 09.00 och är med hela dagen för att bekanta er med miljön, de andra barnen och pedagogerna. Du och ditt barn går hem kl. 15.00.

Dag 2

Du och ditt barn kommer kl. 09.00. En ansvarspedagog kommer att guida er genom dagens rutiner fram till kl. 15.00 då ni går hem. Det är viktigt att ni håller tiderna för att barnet snabbt ska komma in i förskolans rutiner och känna sig tryggt.

Dag 3

Du och ditt barn kommer kl. 09.00. Under dag 3 är mycket fortfarande nytt för barnet och du som förälder fortsätter att finnas med vid måltidssituationer och finnas nära ditt barn. Nu brukar barnet känna sig mer trygg i miljön och i gruppen och därför kan du som förälder ta ett aktivt steg tillbaka och låta ansvarspedagogen få aktivera barnet. Du finns med i bakgrunden så att ditt barn kan komma till dig om det känner sig osäkert. Även den här dagen stannar ni till kl. 15.00.

Dag 4

Du och ditt barn kommer kl. 09.00 och pedagogen tar emot barnet. Det är viktigt att du som förälder säger Hej då till ditt barn och sedan går iväg. Det är naturligt att barnet blir ledset i början men pedagogerna finns där för barnet hela tiden. Vi vill att du som förälder finns stand-by på telefon så att vi snabbt kan nå dig om det är något vi vill prata med dig om. Du hämtar ditt barn kl. 15.00.

Dag 5

Ditt barn är här mellan kl. 09.00-15.00. Du som förälder ska finnas lätttillgänglig per telefon under dagen.

Uppföljningssamtal

Efter en tid har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom den första tiden på förskolan.

Hittade du inte vad du letade efter?