SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Den dagliga verksamheten

Lämning och hämtning

Förskolan öppnar 6.30 på Djungeln på plan 5 och frukosten serveras kl. 7.00.
Klockan 7. 30 kommer pedagoger från alla barngrupper och hämtar barnen till respektive barngrupp. På den ljusare delen av året tar vi ofta emot barnen utomhus.

På vår förskola ser vi gärna att alla barn är på plats senast kl. 09.00, då våra aktiviteter börjar. Vid hämtning efter kl. 17.00 slår vi ihop barngrupperna. Grupperna Djungeln, Rymden, Himlen och Regnbågen har gemensam hämtning på Djungeln på plan 5 eller utomhus. Havet samarbetar med fritidsverksamheten och hämtning sker därför på skolan.

Vittra Luma Park följer Stockholms stads regler för ramtider, dvs utifrån behov håller vi öppet alla helgfria vardagar kl. 6.30-18.30 förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Om ni får förändrade behov av omsorgstider ser vi gärna att ni meddelar oss en månad i förväg för att vi ska kunna möta era behov på ett bra sätt.

Ansvarspedagog

Våra barn i förskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har ett flertal ansvarspedagoger utifrån barnantalet i gruppen. Ansvarspedagogerna är ansvariga för utvecklingssamtalen och framtagandet av barnens UP (Utvecklingsplan). Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogerna för att följa ditt barns utveckling.

Läsår i perioder

Inom Vittra har vi delat in läsåret i 6 perioder. Vid några tillfällen under läsåret har pedagogerna gemensamma utvärderings- och planeringsdagar (UF-dagar). Dessa dagar är viktiga för att pedagogerna gemensamt ska kunna utveckla verksamheten på bästa sätt för barnen och inga ordinarie pedagoger arbetar i barngrupp dessa dagar. Om någon förälder inte kan ordna omsorg för sitt barn dessa dagar anmäler man detta minst två veckor i förväg så ordnar vi vikarier utifrån behov. Datum för UF-dagarna står i kalendariet.

En dag på förskolan

Kl. 9 delar avdelningarna in sig i mindre grupper för olika aktiviteter. Aktiviteterna kan bland annat bestå av utflykter, skapande, dans eller utforska skriftspråket. Vi jobbar ofta i projekt och aktiviteterna är anpassade utifrån barnens behov och intressen samt kopplade till läroplanen för förskolan. Vi delar upp så att några grupper har aktiviteter utomhus och några inomhus.

Före lunch har vi samling i mindre grupper då vi sjunger, berättar sagor, pratar om vad vi gjort under dagen och mycket annat.
Lunchen äter de yngre barnen Djungeln och Rymden på sina avdelningar och och de äldre barnen Himlen, Regnbågen och Havet äter i matsalen.

Efter lunch vilar de barn som behöver det och övriga har lugna aktiviteter för att varva ner. Kl. 14 serveras mellanmål. Under den ljusare tiden på året går grupperna ofta ut på eftermiddagen och har aktiviteter och lek ute tills barnen hämtas.
Förskolan stänger 17.30. Då stänger Djungeln, Rymden, Himlen och Regnbågen på plan 5 eller utomhus och Havet och fritids stänger på plan 7 eller utomhus.

 

Hittade du inte vad du letade efter?