SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Delaktighet och samverkan

Föräldramöte

Vi anordnar föräldramöte minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger i början på hösten. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett intressant tema. Det är även ett bra tillfälle för er föräldrar att träffa varandra!

Föräldraråd

Vår skola/förskola har ett föräldraråd med ett 8-10 föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet ansöker man hos rektor Louise Svenningson. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje år genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till föräldrar och medarbetare. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?