SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Luma Park

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress: Vittra Luma Park Att. Skolsköterska
Lumaparksvägen 12
120 31 Stockholm

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: Louise Svenningson, louise.svenningson@vittra.se
Skolsköterska: Ann Wretman, ann.wretman@vittra.se
Skolläkare: Susanne Beving, kontaktas genom Elevhälsan/rektor.
Skolkurator: Linda Lundmark kontaktas genom Elevhälsan/rektor
Specialpedagog: Chris Qwist kontaktas genom Elevhälsan/rektor.
Skolpsykolog: Jonny Klingvall kontaktas genom Elevhälsan/rektor.

Hittade du inte vad du letade efter?