SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Lidingö

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av Vittra Lidingö, här under hittar du länkar till våra ansökningsformulär.

Vår förskola

Boende på Lidingö söker dels via länk på vår hemsida, dels genom att ställa sig i kö på http://www.lidingo.se/skolwebben och varefter man blir kontaktad i turordning av förskolan. Syskonförtur gäller inom förskolan.

Boende utanför Lidingö ansöker via vår länk direkt i vår kö. Vi kontaktar därefter i turordning.

Köanmälan till Vittra Lidingö förskola

Vår skola

Skolvalet till Förskoleklass och årskurs 7 sker i två steg:

  • Ställ ditt barn i kö till Vittra Lidingö genom att använda länken på vår hemsida.

Där ska du finnas registrerad för att ha förtur i skolvalet.

  • Skolval – På Lidingö sker sedan Skolvalet från mitten av januari till mitten av februari enligt information som skickas från Lidingö stad före jul. Samtliga barn som bor på ön väljer skola genom Lidingö stads webverktyg. www.lidingo.se

Antagningen sker enligt två kriterier: Kötid i vår kö samt syskonförtur. Kötid hos oss styr över skolvalet då de som har längst kötid placeras först. Finns äldre syskon tillämpas syskonförtur inom skolan. Sökande till övriga årskurser ställer sig i vår interna kö och erbjuds plats efter hand det finns ledigt i respektive årskurs.

Sökande som bor utanför Lidingö placeras efter kötid.

Köanmälan till Vittra Lidingö grundskola

Kösystem

Eftersom det är olika formella regelverk som styr förskolan och skolan så måste vi separera våra köer. Det innebär att om du exempelvis önskar att ditt barn ska börja på en av våra förskolor och senare gå vidare i förskoleklassen så behöver du anmäla ditt barn till både förskolan och till förskoleklassen för att börja samla kötid redan nu.

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats.

Vid avgiftsdebitering för förskola och skolbarnsomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om antagningsrutinerna i Vittra.

 

Hittade du inte vad du letade efter?