×

 

Vanliga frågor

Vi har samlat våra vanligaste frågor och svar för att göra det enklare för dig som vårdnadshavare att hitta rätt information.

Vanliga frågor

Vilka är UF-dagar?

För våren 2021:

25–26 februari – UF-dagar
22–23 april – UF-dagar

*UF-dagar står för Utvärdering- och planeringsdagar då all personal på skolan utvärderar, planerar och förbereder verksamheten.

När börjar inskolningen och hur går den till?

När du tackat ja till din plats får du ett välkomstbrev med all information.

Första inskolningsdag varierar och själva inskolningen brukar ta två veckor, men är individuell. Har ditt barn gått på förskola tidigare brukar inskolningen vara en vecka. De tre första inskolningsdagarna är du som förälder med hela dagen och sedan vill vi att någon av föräldrarna är på stand-by under hela inskolningsperioden på två veckor.

Är skolan en privat- eller friskola?

Vi är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver drygt Vittra 23 skolor i Sverige.

 

Vad är en friskola?
En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

 

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

Kösystem

Vilken plats har vi i kön?

Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta administratören på skolan för mer information.

Står mitt barn i kö?

Har du gjort en ansökan till skolan och du fått en bekräftelse genom att landa på vår ”tack för din anmälan-sida”, så har anmälan gått igenom och ditt barn står i kö hos oss.

 

Vad har ni för kösystem?

Hos Vittra använder vi följande urvalsgrunder:

• Organisatoriskt samband

Elever som redan går vid skolenhet erbjuds förtur till närliggande enhet. Vi antar elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

• Syskonförtur

Barn med syskon som går i samma skola vid antagningstillfället erbjuds förtur i mån av plats. Det här gäller för barn som söker till förskoleklass eller årskurs 1–9 och det andra syskonet måste gå på den sökta skolan det kommande läsåret och vara folkbokförd på samma adress som det sökande syskonet. Här antar vi också i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

• Anmälningsdatum

Det barn som stått i kö längst erbjuds plats först.

När får jag antagningsbesked?

Har du sökt via en kommun får du svar efter att skolvalet har stängt, datumen varierar lite beroende på vilken kommun du bor i. Men någonstans mellan mars–april får du antagningsbesked inför kommande höst. Har du sökt direkt till oss så skickar vi erbjudande när vi har platser att erbjuda. När intaget sker beror på när och hur platserna blir tillgängliga, men i samtliga fall tillämpar vi vår raka kö.

Kontakt

Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Förskola

Vid sjukanmälan eller annan frånvaro ringer ni till respektive avdelning före kl. 08.15

Forsen & Berget 08-636 28 74

Fire & Air 08-636 28 75

Alternativt meddelar ni frånvaro på SchoolSoft senast kl. 8:15.

Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

 

Grundskola

Sjukanmälan gör du på SchoolSoft senast kl. 08.15. Kommer du inte åt SchoolSoft tillfälligt, kan du mejla ansvarspedagogen och administrationen. 

Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Om skolan

Erbjuder skolan hemspråk/modersmålsundervisning?

Ja.

Modersmålsundervisning

Enligt grundskoleförordningen 2 kap 9 § skall elev få modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och

  1. språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, om
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket och
  3. eleven önskar få sådan undervisning.