×
 

Vittras förskola på Lidingö

Vittra Lidingös förskola består av fyra avdelningar. Två för de yngsta barnen 1-3 år samt två för äldre barnen 3-5 år. 

Vi öppnar och börjar alltid dagen utomhus. Barnen är sedan ute under förmiddagen om de inte har en aktivitet i mindre grupper inomhus från kl 9.15. Beroende på väder och barnens intresse och behov kan vi även gå ut efter lunch samt efter mellanmålet. Minst en dag/veckan går barnen på utflykt. Vi håller oss oftast i närområdet där vi utforskar skogen, närliggande parker och övar på att gå i trafiken. 

De yngre barnen äter lunch inne på sin avdelning. De äldre barnen går iväg till skolans matsal där de äter sin lunch. Där delas barnen upp så att de som ska börja skolan i höst sitter ute i den största delen medan barnen som är 3-4 år äter inne i ett eget rum. 

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok

Fördelarna med Vittras förskola

Elev leker med plusplus och ler

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

Vittrasamling

Vittrasamlingar bidrar till gruppsammanhållning, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.