Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Elevhälsa

För oss på Vittra är ditt barns hälsa viktig. Elevhälsan finns som ett stöd för eleverna att nå utbildningens mål, må bra och utvecklas.

Elevhälsans team består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Tillsammans med lärarna arbetar de för att förebygga elevernas hälsa och skapa rätt förutsättningar för eleverna att lära.

elevhalsa

Hur jobbar vi på Vittra med elevhälsa

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Förskoleklass Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2 Tillväxtkontroll: längd och vikt.

Årskurs 4 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 6 Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Öppen mottagning erbjuds för att eleven själv ska ges möjlighet att söka upp skolsköterskan för rådgivning gällande hälsofrågor och egenvård, dvs. de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.

Skolans skolsköterska och skolläkare
För kontakt med skolans skolsköterska, skolläkare och arbetstider, se under fliken Kontakt.

Vårt elevhälsoteam

Skolsköterska (måndagar & fredagar): Anna Vehonen | anna.vehmonen@pysslingen.se
Skolläkare | kontaktas via skolsköterskan
Skolpsykolog | kontaktas via skolsköterskan
Kurator: Louise Holmgren | 072-247 98 73, louise.holmgren@vittra.se
Specialpedagog: Anna-Klara Blanchart | kontaktas via skolans telefon 08-636 28 70, anna-klara.blanchart@vittra.se