×
 

Om oss på Vittra Lidingö

Hos oss går barn och elever från förskolan upp till årskurs 9

Att våra elever vågar vara den de är, det är viktigt för oss på Vittra Lidingö. För modiga elever vågar lära sig nya saker, uttrycka sina åsikter och når sina mål. Hela 95 % av våra elever känner sig trygga och 100 % av eleverna i årskurs 8 kan rekommendera vår skola. Och det har vi vårt ständiga arbete Vittra-verktygen och våra engagerade pedagoger att tacka för.

Medvetet lärande för oss handlar om att hålla hög kvalitet i undervisningen och skapa en inspirerande läromiljö med god arbetsro. Men framförallt handlar det om att våra elever får lära om sig själva och på så sätt förstår samhället. För då får de med sig vetskapen om att de kan påverka det.

Vittra Lidingös grundskola ligger på Näset, vilket både är centralt och naturnära, med lekparker, skog och motionsspår runt hörnet. Vår förskola ligger i nyrenoverade lokaler och har en stor naturgård där barnen får utmana sin grovmotorik. Vi serverar klimatsmart mat som tillagas av vår egna kock.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Två elever som ligger på golvet och bläddrar i en bok

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Barn på förskolan som upptäcker en jordglob med en lärare

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.