SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Under terminens första veckor kan inte sjukfrånvaro göras i Schoolsoft. Istället mailar du som vårdnadshavare till ansvarspedagog eller arbetslagsledare för eleven om denne är sjuk.

 När det gäller skolan så anmäler du sjukfrånvaro på SchoolSoft, senast samma dag kl. 08.15.
Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.
För förskolan önskar vi att ni ringer direkt till avdelningen före kl. 09.00.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ledighetsansökan göras i ScoolSoft i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor.

Fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven ska göras senast fyra veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca 6 veckor innan ditt barn ska vara ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i de veckobrev som skickas ut. Ledighetsansökan kan även göras i SchoolSoft.

Hittade du inte vad du letade efter?