SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Om Vittra

Vittra är en plats där barn är trygga att vara sig själva, motiverade att lära sig mycket och omgivna av omtänksamma andra – så som förskolor och skolor ska vara. En plats där vi vill göra våra barn till medskapare för ett demokratiskt och hållbart samhälle, genom att utveckla goda kunskaper i kombination med värdefulla kompetenser och djupare värden.

Vår idé

Här växer människor och kunskap.

Vår vision

Vi bidrar till ett demokratiskt och hållbart samhälle – med plats för alla! Ett samhälle med ansvarstagande medborgare som värnar om varandra, gör medvetna val och ser nya möjligheter.

Vår pedagogiska riktning

Vi möjliggör vår idé och vision med stöd av vår pedagogiska riktning, som baseras på tre ömsesidigt beroende delar: motiverande lärande, trygg kultur och tydlig struktur.

Genom motiverande lärande skapar våra förskolor och skolor god måluppfyllelse. Vi möjliggör också glädje i lärandet och en inställning till kunskap som en nyckel till framtiden.

Trygg kultur skapar undervisning där barn har inflytande. Vi möjliggör också en lärmiljö där alla känner sig välkomna, att de hör till och att det är omgivna av omtänksamma andra.

Tydlig struktur skapar tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning. Vi möjliggör också strukturer för att ständigt förstå, värdera och använda vetenskapliga perspektiv i vardagen.

Vår organisation och struktur, möten och val av metoder och arbetssätt – ja, allt vi gör sker kopplat till dessa delar och främjar vår idé och vision. Det bildar en helhet och ett tydligt ramverk för oss alla.

Varför heter vi Vittra?

Namnet Vittra är en lek med ord med ursprung i dels begreppet vitterhet som betyder bildning eller lärdom, dels vittror– ett mytiskt väsen inom den nordiska folktron med förmåga att både anpassa sig till och sticka ut i sin omgivning.

 

Hittade du inte vad du letade efter?