×
 

Hoppa till innehållet

Internationell profil

Read this page in English.

Från och med HT21 satsar Vittra Lidingö på en ny internationell profil. Satsningen innebär bland annat extra resurser och utökad engelskundervisning med två extra tillfällen i veckan för alla elever. Barnen får lära sig engelska redan från start genom vår tvåspråkiga förskola. Här integreras både svenska och engelska i kommunikationen mad barnen som får en bra grund för språkinlärning. Under grundskolan får de därefter bygga på sina kunskaper i engelska dagligen under hela skolgången. Engelskan är ett ständigt närvarande språk på både skola och fritids.

Det krävs inga förkunskaper i engelska för att börja hos oss!

Fördelarna med ett internationellt fokus

Genom att tidigt få med sig engelska som språk ger inte bara våra barn och elever ett bredare samhällsperspektiv och mod i sin engelska. Den internationella profilen låter dessutom våra barn och elever utveckla förmågan att uttrycka sina åsikter, göra sig förstådd och förstå andra människor – goda kunskaper inför framtiden.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!

 • Med Vittra Lidingös internationella profil tar vi samhället in i klassrummet och lärandet ut i samhället. Med mod och medvetenhet ges barn och elever verktyg för att göra skillnad.

  Kicki Blomberg Rektor

Varför är det viktigt att lära sig engelska?

På Vittra Lidingö förstår vi vikten av att barn lär sig engelska i ung ålder och att de får använda sig av det engelska språket regelbundet.

Målet med satsningen på den internationella profilen är att ditt barn lättare ska kunna kommunicera i och efter skolan, både inom privat- och yrkeslivet. Att kunna röra sig fritt i det globala språket kan komma att öppna fler jobbmöjligheter samt förenklar resande och förståelse för olika kulturer. Forskning har visat att barn som växer upp med flerspråkighet har lättare att lära sig ännu fler språk, är mer kreativa och bättre på problemlösning.

Engelska redan i förskolan

Hos oss får barnen en bra ingång i det engelska språket genom en tvåspråkig förskola. Här integreras både svenska och engelska i kommunikationen mad barnen som får en bra grund för språkinlärning. Under grundskolan får de därefter bygga på sina kunskaper i engelska dagligen under hela skolgången.

Vår internationella profil

 • Undervisning

  Förskolan är tvåspråkig med både svenska och engelska. Ämnena slöjd och bild undervisas delvis på engelska. Eleverna erbjuds två extra timmar i engelska per vecka.

  En pedagog sitter och pratar med en glad elev som sitter och skriver
 • Kodning

  Eleverna i låg- och mellanstadiet samt på fritids erbjuds introduktion till programmering och digitalt skapande där det engelska språket står i fokus.

  En lärare som hjälper elever på Vittra
 • Samlingar

  I samtliga årskurser har vi tre samlingar i veckan med internationellt tema. Samlingarna kan innehålla ramsor, sångstunder, språkpåsar och traditioner utifrån det mångkulturella perspektivet.

  En skolklass går ute i en skog med vitsippor
 • Redaktionen

  Eleverna får göra inspelningar och sändningar av poddar på engelska. Vi diskuterar meningsfulla samhällsfrågor samt olika roliga och aktuella ämnen.

  Fyra elever sitter och utforskar medieskapande genom Vittras "Redaktionen"
 • Express yourself

  Våra elever får regelbunden träning och utbildning i kommunikation på engelska genom uppgifter kopplade till retorik, resonemang, argumentation och presentation.

  En elev står framme vid tavlan och pratar inför klassen
 • Kvartersmålen

  Vi samarbetar med internationella skolor, organisationer och företag vilket ger eleverna erfarenhetsutbyte och globala kontakter. Vi arbetar i ämnesövergripande projekt kopplade till FN:s globala mål.

  Tre högstadieelever umgås vid ett pingisbord ute på skolgården

Ställ ditt barn i kö till Vittra Lidingö