Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Vi har föräldramöten minst en gång per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden.

Elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

Vår skola har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet kontakta rektor, Helen Stenbäck Urde. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår

Hittade du inte vad du letade efter?