SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Lidingö

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Vi har föräldramöten för förskolan vid minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden.

Föräldraråd

Vår förskola har ett föräldraråd med minst fyra föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet kontaktar man biträdande förskolechef Sara Riklund. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?