SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Specialpedagogisk insats

Den specialpedagogiska insatsen, specialpedagog och speciallärare, är en del av elevhälsan. I elevhälsans specialpedagogiska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag, se mer i Vägledning för elevhälsan.

Elevhälsans specialpedagogiska insats har till uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Den specialpedagogiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • bistå den pedagogiska personalen i arbetet med att ge alla elever ledning och stimulans i undervisningen
  • bistå den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar
  • kartlägga hinder och möjligheter inom skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd
  • bistå i arbetet med utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
  • bistå ledningen med information och råd om frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • specialpedagogisk kompetens tas tillvara i arbetet med att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter olika elevers behov, se mer i Skolverkets allmänna råd.

Hittade du inte vad du letade efter?