SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Medicinsk insats

Den medicinska insatsen, skolsköterska och skolläkare, är en del av elevhälsan. Sekretess gäller mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser. I elevhälsans medicinska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag, läs mer i Vägledning för elevhälsan.

Medicinska insatsen erbjuder basprogram enligt nedan:

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Förskoleklass Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2 Tillväxtkontroll: längd och vikt.

Årskurs 4 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 6 Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Öppen mottagning erbjuds för att eleven själv ska ges möjlighet att söka upp skolsköterskan för rådgivning gällande hälsofrågor och egenvård, dvs. de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.

Skolans skolsköterska och skolläkare
För kontakt med skolans skolsköterska, skolläkare och arbetstider, se under fliken Kontakt

Synpunkter och klagomål

Verksamhetschefen svarar gärna på frågor och lyssnar på positiv och negativ kritik angående skolans medicinska verksamhet.

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?